WITAMY W FIRMIE WISMAR
zarządzamy nieruchomościami

 

INSTALACJE SANITARNE

 

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

KONSERWACJA INSTALACJI

ZIMNEJ I CIEPŁEJ WODY:

 • kontrola prawidłowego działania wodomierzy

 • konserwacja zaworów odcinających i regulacyjnych

 • kontrola naczyń przeponowych

 • konserwacja zestawów pompowych

 • konserwacja stacji uzdatniania wody


KONSERWACJA SEPARATORÓW ROPOPOCHODNYCH:

 • bieżąca kontrola czystości

 • kontrola filtrów

 • kontrola pomp pływakowych 


KONSERWACJA INSTALACJI KANALIZACJI

SANITARNEJ I DESZCZOWEJ:

 • udrażnianie mechaniczne sprężyną elektryczną

 • czyszczenie instalacji kanalizacyjnej
 • czyszczenie wpustów:
  • dachowych
  • podłogowych
 • kontrola kamerą wizyjną przewodów kanalizacyjnych i deszczowych

 • usuwanie nieszczelności w połączeniach kielichowych 


KONSERWACJA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ:
 • wymiana źródeł światła
 • wymiana zabezpieczeń topikowych
 • konserwacja gniazd w części administracyjnej
 • konserwacja zabezpieczeń nadmiarowo prądowych
 • konserwacja oświetlenia:
  • zewnętrznego
  • wewnętrznego
 • okresowe pomiary instalacji
 • kontrola oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
 • konserwacja:
  • wyłączników zmierzchowych
  • wyłączników schodowych
  • oświetlenia awaryjnego
  • zabezpieczeń różnicowo prądowych 
  • rozdzielnic administracyjnych

 

INSTALACJE GRZEWCZE

 

 INSTALACJE GAZOWEKONSERWACJA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA:


KONSERWACJA INSTALACJI GAZOWEJ:


 • konserwacja zaworów
  • odcinających
  • bezpieczeństwa
  • regulacyjnych 
 • czyszczenie filtrów siatkowych
 • konserwacja naczyń przeponowych
 • kontrola oraz uzupełnienie ciśnienia zładu
 • usuwanie lokalnych niedogrzewań 
 • odpowietrzanie instalacji
 • konserwacja kotłów gazowych
 • konserwacja zasobników CWU
 • czyszczenie odmulaczy
 • kontrola ciepłomierzy, pomp oraz węzła cieplnego
 • kontrola automatyki węzła cieplnego
 • naprawy nieszczelności instalacji
 • konserwacja wymienników
 • kontrola naczyń przeponowych
 • konserwacja zaworów odcinających i klapowych
 • kontrola szczelności instalacji
 • konserwacja stacji redukcyjno pomiarowych

 

WENTYLACJA

 

 KLIMATYZACJA • konserwacja oraz regulacja wentylatorów dachowych i kanałowych
 • kontrola czerpni oraz wyrzutni wentylacyjnych
 • konserwacja kanałów i central wentylacyjnych
 • konserwacja bloku lamelowego nagrzewnicy i chłodnicy
 • konserwacja wymienników
 • wymiana filtrów powietrznych
 • kontrola kamerą wizyjną
 • konserwacja oraz regulacja sterowników

 • konserwacja zaworów:
  • odcinających
  • regulacyjnych
 • czyszczenie filtrów siatkowych
 • kontrola skraplaczy
 • kontrola czynnika chłodniczego
 • kontrola oraz regulacja sterowników
 • konserwacja sprężarek i chłodnic
 • wymiana filtrów powietrznych

 

SYSTEMY P. POŻ.


 

 SYSTEMY ODDYMIANIAKONSERWACJA INSTALACJI
HYDRANTOWEJ:
 • kontrola: 
  • szafek
  • zestawów pompowych
  • zaworów
  • naczynia przeponowego

KONSERWACJA INSTALACJI SAP:
 • kontrola:
  • centrali p.poż
  • ROP
  • sygnalizacjisygnalizacji
  • kontrola czujek
KONSERWACJA SYSTEMU DETEKCJI
TLENKU WĘGLA:
 • kontrola:
  • transparentów
  • detektorów
  • sygnalizatorów akustycznych
  • sterowannia

KONSERWACJA INSTALACJI TRYSKACZOWEJ:
 • konserwacja: 
  • zasuw
  • zaworów pływakowych
  • pomp
  • czujników
 • okresowe testy instalacji
 • kontrola dzwonu alarmowego
KONSERWACJA INSTALACJI ODDYMIANIA
KLATEK SCHODOWYCH:
 • konserwacja:
  • czujek
  • klap dymowych
  • siłowników
 • kontrola przycisków przewietrzania
 • kontrola centralek

KONSERWACJA PRZEGRÓD PRZECIWPOŻAROWYCH:
 • konserwacja:
  • sygnalizatorów
  • centralek sterujących
  • czujników
  • elektromagnesów
 • kontrola akumulatorów

 

SZLABANY I BRAMY WJAZDOWE


KONSERWACJA SZLABANÓW:
 • konserwacja automatyki
 • kontrola siłowników z ewentualną wymianą lub uzupełnieniem oleju
 • kontrola czujników

KONSERWACJA BRAM OGRODZENIOWYCH:
 • kontrola:
  • siłowników
  • fotokomórek
 • konserwacja radiolinii
KONSERWACJA BRAM GARAŻOWYCH:
 • Napęd elektryczny:
  • wyłączniki krańcowe, listwy bezpieczeństwa
  • sprzęgła bezpieczeństwa, przyciski sterujące
  • kontrola z ewentualną wymianą oleju w przekładni
 • Brama segmentowa:
  • linki nawojowe
  • rolki prowadzące
  • zawiasy
  • prowadnice pionowe i poziome
  • sprężyny


  kontakt:

500 236 280   

 e-mail: biurowismar@gmail.com 

  ul  Grunwaldzka 42i, 05-270 Marki 

Jesteśmy na facebooku: